EU:n tuomioistuin: Suomi saa kieltää alkoholin etämyynninTIEDOTE 180/2015 STM ja Tulli tiedottavat

EU:n tuomioistuimen mukaan alkoholijuomien etämyyntiä koskeva alkoholilain 8 § ei ole EU-oikeuden vastainen. Tämä tarkoittaa sitä, että alkoholin etämyynti Suomeen voidaan kieltää kokonaan. Tuomioistuin antoi ennakkoratkaisunsa (C-198/14 Visnapuu) 12. marraskuuta Helsingin hovioikeuden pyynnöstä.

Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksityishenkilö tilaa esimerkiksi verkkokaupan välityksellä toisesta EU:n jäsenvaltiosta alkoholijuomia, joiden kuljetuksen Suomeen järjestää myyjä. Tullin havaintojen mukaan alkoholijuomien etämyynti EU-maista Suomeen on viime aikoina lisääntynyt. Valtaosassa etämyynnistä alkoholiveroja ei ole maksettu valmisteverolainsäädännön mukaisesti.

Tuomioistuin painottaa sitä, että suomalainen alkoholin vähittäismyyntijärjestelmä ei saa olla syrjivä ja että sen on aidosti perustuttava kansanterveyden suojeluun. Tuomioistuin jättää tämän asian tarkemman selvittämisen kansalliselle tuomioistuimelle.

Tuomioistuin nostaa esille myös suomalaisten tilaviinien suoramyyntioikeuden. Tuomioistuimen mukaan tilaviinien suoramyynnin on oltava luonteeltaan rajallista, perinteistä ja käsiteollista. Tuomioistuin painottaa sitä, että tätä poikkeusta ei voida käyttää muista EU-maista tulevien alkoholijuomien syrjintään tai kotimaisen tuotannon suojelemiseen. Se, toteutuvatko nämä tilaviinien suoramyyntiä koskevat ehdot Suomessa, EU-tuomioistuin jättää kansallisesti ratkaistavaksi.

Tulli selvittää EU:n tuomioistuimen antaman ennakkoratkaisun vaikutuksia Tullin toimintaan ja tiedottaa mahdollisista toimenpiteistä 19.11.2015. Tämän jälkeen Tulli päivittää ohjeistustaan tarvittavilta osin. Tullilla on oikeus ottaa haltuun tai takavarikoida ja tietyn ajan kuluttua hävittää sellaiset verkkokaupan kautta tilatut alkoholilähetykset, joista säädettyjä veroja ei ole Suomessa asianmukaisesti maksettu. Samalla tavalla Tulli voi toimia niissä tapauksissa, joissa alkoholijuomat on tuotu maahan alkoholilain vastaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt tänä syksynä alkoholilain kokonaisuudistuksen. EU:n tuomioistuimen ennakkoratkaisu otetaan uudistuksen valmistelussa huomioon. Hallituksen esitys alkoholilaiksi on tarkoitus antaa kevättalvella 2016 ja lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Ennakkoratkaisun taustaa

Hovioikeus halusi ennakkoratkaisupyynnöllään selvittää, ovatko suomalainen juomapakkausverojärjestelmä sekä alkoholilain mukainen vaatimus vähittäismyyntiä koskevasta luvasta alkoholijuomien kaupallisen maahantuonnin yhteydessä unionin oikeuden mukaisia. Taustalla on oikeudenkäynti erästä virolaista yritystä vastaan. Suomalaiset ovat voineet tilata yrityksen verkkosivuilta alkoholiljuomia, jotka yrittäjä on joko lähettänyt asiakkaille tai pakannut omaan autoonsa ja kuljettanut Suomeen suoraan asiakkaille maksamatta mitään veroja.


Lue koko tiedote: https://mmm.fi/-/1271139/eu-n-tuomioistuin-suomi-saa-kieltaa-alkoholin-etamyynnin

Palaa uutisiin
Viimeisimmät arvostelut

Alks 5/5

Hienosti toimii. Pakkauskulut ovat ajan saatossa nousseet.

- Ollipolli

Drinksut 1/5

Tilaus tehty 19.5 ja viikon päästä laitoin sähköpostia, kun vaikutti edelleen olevan käsittelyssä. Siihen vastattiin ...

- Ennenparempi

Drinksut 5/5

Hääjuomat tilattu ja maksettu toukokuun 18 pv ja juomat tuli perille noin viikossa! Tuotteita ei vaihdettu ja saapuiv...

- Danijannu